LIBRE POULE A AGENDA TEAMS LIBRE POULE B AGENGA TEAMS DRIEBANDEN POULE A AGENDA TEAMS DRIEBANDEN POULE B AGENDA TEAMS

 

 

Heeswijk-Dinther, april 2017

 

Beste biljartliefhebbers,

 

De ZomerKomKoep 2017 staat op het punt te beginnen, nl. vrijdag 28 april.

Dit jaar hebben we 17 libre teams verdeeld over 2 poules en 9 driebanden teams, 1 poule (vorig jaar deden er ook 9 teams mee met driebanden en was het verdeeld over 2 poules. Er is toen gevraagd om er 1 poule van te maken. Vandaar. De no 1 en no 2 van deze DRIEBANDEN-POULE spelen de finale.

Bij het LIBRE speelt het winnende team van poule A tegen de winnaar van poule B.

Deze finale wordt dit jaar gespeeld in biljartcafé Elsie op ........ (de datum wordt z.s.m. bekend gemaakt)

 

Op de website staat naast alle team- en wedstrijdinformatie ook de actuele stand van zaken omtrent de uitslagen.

Ook eventuele nieuwsberichten en wijzigingen zul je hier vinden.

 

Uiteraard is jullie input welkom en je kunt je ideeen altijd kwijt op info@komkoep.nl.

 

Namens het bestuur iedereen veul succes en speulplezier gewenst.

 

Angela van Esch

Emmy van de Wetering

Hans Pauwels

 

Enkele aandachtspuntjes:

 

1. Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur, zorg dat je ruim op tijd bent.

2. Uitslagenformulieren z.s.m. inleveren/opsturen bij/naar Emmy van de Wetering, Raadhuisplaza 21,5473 CX Heeswijk-Dinther

(tussen Bakkerij Doomernik en Miranda's bloemensalon). Tevens 1 exemplaar in map op locatie bewaren. Voorbeeld zit achter in de map.

3. Wedstrijden die verzet moeten worden, graag onderling regelen en doorgeven via info@komkoep.nl.

4. Moet er een wedstrijd verzet worden, dan zorgen dat deze voor donderdag 7 juli (week 27) is ingehaald, dit ivm de voorbereiding van de finale.

5. Nieuwe spelers kunnen worden herzien van gemiddelden na een aantal gespeelde wedstrijden, dit wordt doorgegeven via de website en via mailing.

6. Verder spelen we volgens het K.N.B.B. reglement (zie www.knbb.nl) en daar waar nodig is beslist/overruled het H.D. Komkoep bestuur.

7. Uitslagen zijn te volgen op www.komkoep.nl.

8. Voor eventuele problemen tijdens wedstrijden kun je terecht bij Hans Pauwels, tel.no 06-51668078.

9. Zowel het thuisteam, als het uitteam is verantwoordelijk voor het goed invullen van het wedstrijdformulier met het correcte aantal te maken

caramboles en het goede moyennes.

10. Het thuis-spelend team is verantwoordelijk voor het goed en op tijd inleveren van het wedstrijdformulier.

11. Speler 1 van het thuisteam speelt tegen speler 1 van het uitteam, speler 2 tegen speler 2 etc.

Dit geldt voor alle wedstrijden.

12. De speler met het beste gemiddelde noemen we Speler 1 en degene met het minste gemiddelde noemen we Speler 3 of bij libre Speler 4.

13. In principe begint Speler 3 bij driebanden en speler 4 bij libre van thuisspelend team de eerste wedstrijd en Speler 1 de laatste, uiteraard mag men

hiervan afwijken mits de tegenstander dit geen probleem vind.

14. Wijzigingen/toevoegingen worden bekend gemaakt via een e-mail, hiernaast wordt de website ook continu aangepast. Is je e-mailadres nog niet

bekend bij ons, geef het dan even door via info@komkoep.nl.

15. Finale en prijsuitreiking is op ....... (datum wordt z.s.m. bekend gemaakt) in biljartcafé Elsie, noteer dit alvast in je agenda.

16. Ais er teams gelijk eindigen, dan geldt het carambole-percentage van het team opgeteld (het percentage gemaakte caramboles t.o.v. de te maken

caramboles). Het team met het hoogste percentage is de uiteindelijke winnaar. Dit wordt 1x als team berekent en niet 3x als individueel en de 3

uitkomsten bij elkaar optellen. Mocht dit ook nog gelijk eindigen, dan zal de beslissing vallen via "visje-tik".

 

Bij driebanden speelt men maximaal 60 beurten.

Bij het libre speelt men maximaal 50 beurten.

 

• Berekening gemiddelden

 

Libre;

Het gemiddelde x 30 is het aantal caramboles dat er gespeeld moet worden. Berekening;

Jan heeft een gemiddelde van 1.35

1.35 x 30 = 40.5, de uitkomst wordt naar boven afgerond. Jan moet dus 41 caramboles maken.

 

Driebanden;

Het gemiddelde x 60 is het aantal caramboles dat er gespeeld moet worden. Claus heeft een gemiddelde van 0.336.

0.336 x 60 = 20.16, de uitkomst wordt naar beneden afgerond. Claus moet dus 20 caramboles maken.

 

• Speler tekort

 

Mocht er onverhoopt 1 speler niet kunnen en een team dus te weinig spelers heeft, dan zijn er 2 opties;

1. De wedstrijd verzetten. Samen een nieuwe datum prikken en deze doorgeven aan de organisatie (uiterste inhaaldatum is donderdag 3 juli).

2. De wedstrijd spelen met 2 spelers. Degene met het laagste gemiddelde moet dan een dubbele partij spelen. Deze hoeft geen interval hoger te spelen.

 

• Berekening wedstrijdpunten

 

Het berekenen van je wedstrijdpunten kan via onderstaande berekeningen;

 

Berekening 1;

Willem moet 85 caramboles maken en heeft er aan het einde van de partij 61.

Aantal gemaakte caramboles x 10 / het aantal caramboles die hij zou moeten maken.

(61 x 10) / 85 = 7.177 (na de komma afkappen) Hij krijgt 7 wedstrijdpunten.

 

Berekening 2;

Alexander moet 53 caramboles maken, hij scoort er echter maar 52.

(52 x 10) / 53 = 9.811 (na de komma afkappen)

Hij krijgt 9 wedstrijdpunten.

 

• Invullen wedstrijdlijst

 

Graag de wedstrijdformulieren netjes en duidelijk invullen voorzien van datum, (team)namen, punten en een handtekening van beide partijen.

De formulieren a.u.b. zo spoedig mogelijk in leveren bij Emmy van de Wetering, Raadhuisplaza 21,5473 ex Heeswijk-Dinther (tussen Bakkerij Doomernik en Miranda's bloemensalon). Je mag het ook inscannen en doormailen naar info@komkoep.nl. Vergeet niet 1 exemplaar in de map van de locatie te bewaren.

 

 

 

 

 

Copyright © Komkoep All Rights Reserved